En serie utställningar i Tallinn, Estland där vi bjöd in 7 designers och konstnärer för att skapa utställnings/performanceverk med den experimentella utställningsplattformen - STRUKTUR. Syftet var att föra konstnärerna och deras arbetsprocesser ut på gatorna och göra allt tillgängligt för allmänheten. Vi var nyfikna på att se vad som händer mellan konstnären, curatorn, strukturen och publiken. STRUKTUR talade om socialt och politiskt konstruerade strukturer, dess flexibilitet och multifunktionalitet symboliserar demokrati och värderar frihet och mångfald.