Uppdraget från Skövdes stadsmuseum var att skapa en ny basutställning med nästan 30 000 museiföremål och en miljö som stödjer aktiv inlärning, deltagande och analys. Vi gjorde utställningsrummet till en offentlig mötesplats som uppmuntrar besökare att göra utrymmet till sitt eget. Utställningen består av olika delar för att koppla av, reflektera, samla tankar och diskutera samt delar som aktiverar besökarnas kropp, hjärna och sinnen.