Utställningen introducerade projekt av 14 olika estniska designers. Utställningsformen syftade till att uppnå en hierarkilös rumslighet. Verken ställdes ut på rörliga podier med hjul, vilket gav besökarna och galleristen möjlighet att ständigt möblera om utställningen. Allt i rummet var i rörelse och bytte plats ständigt. Utställningen kompletterades av en digital plattform som fungerade både som en utställningskatalog och ett arkiv.