våra kompetensområden:

utställningsformgivning, konceptutveckling, projektledning, grafisk design, teknisk ritning, byggnation, konsultation.

 

vårt tillvägagångssätt:

Vi arbetar med ett kritiskt förhållningssätt till utställningsrummet. I varje fas av processen analyserar vi traditioner och normer och sätt att tänka på syftet med utställningen, utställningens form, format och målgrupp. Vi utvärderar och förnyar våra arbetssätt kontinuerligt. Vi förespråkar mångfald, demokratiska värderingar och riktar vårt arbete mot en bred publik. Vi är inte alltid experter när det gäller utställningarnas besökares behov och preferenser och samarbetar därför regelbundet med olika expert- och referensgrupper.

 

om oss:

Vi har arbetat med olika projekt inom utställningsdesign och produktion från stora historiska utställningar till småskaliga konst- och designutställningar. År 2018 bestämde vi oss för att starta studio jok i syfte att samarbeta med ett brett utbud av institutioner, organisationer och initiativ för att ytterligare undersöka och utveckla utställningar ur ett experimentellt och kritiskt perspektiv.

 

Vi är baserade i Stockholm men intresserade av samarbeten och uppdrag över hela världen.