Syftet med utställningen Makt/egenmakt är att ändra perspektiv, konventioner och hierarkier inom designområdet. Den baseras på Omformas studie av designbranschen från 2015, som avslöjade en bransch som är segregerad och karaktäriserades av en maktelit som vidmakthåller systemet. En del av utställningen är utformad som ett spel, där besökarens olika val tar de in i en väg mot antingen privilegium eller diskriminering. I andra delen av utställningen möter en åtta olika designers som på olika sätt utmanar och omfördelar makt, bryter nya vägar och inspirerar andra. Utställningen producerades i samarbete med Omforma, en ideell organisation grundad i Göteborg av designers.