En digital och fysisk utställning till Norrbottens Museum. Utställningen presenterar den rika kulturhistorien i Norrbotten - Sveriges största län, som täcker nästan en fjärdedel av landets område. Vi har gjort allt innehåll i utställningen digitalt för att tillgängliggöra det till så många människor som möjligt. Detta gör det möjligt för museet att kontinuerligt redigera och lägga till olika berättelser, så att utställningen kan utvecklas och följa den rådande verkligheten. Den digitala utställningen kompletteras av en fysisk rumslighet i museets byggnad i Luleå, men i stället för ett traditionellt utställningsrum är det en plats för offentliga evenemang, olika aktiviteter, diskussioner och spontana möten.