DEAR är en plattform för kritiska tänkare och skapare inom design, hantverk och arkitektur. DEAR är nomadiskt och decentraliserat, den ockuperar/tar över/lånar olika rum där och om det behövs. DEAR syftar till att vara en plattform för experiment och självorganisering och en kollektiv testplats för idéer. DEAR vill vara en plats där teoretiker, amatörer, studenter och yrkesverksamma intresserade av kritiska diskussioner kan träffa, utforska, skapa och diskutera. DEAR är intresserad av att utforska alternativa sätt att samarbeta; förhållandet mellan offentliga, privata och personliga; och publicering.