mer info

projekt

sv

en

Vi formger och producerar utställningar och andra rumsliga miljöer. Vår ambition är att investera i och ta del av den kritiska och socialpolitiska diskursen inom design och arkitektur.

 

 

mer info